top of page

PRIVACY STATEMENT

Lieve lezers, 

Hieronder staat een hele lap tekst. Mocht je het idee hebben dat er iets fout gaat met je privacy of data. Stuur ons een mailtje: kantoor@ngagement.nl 

Komt ie:

We gebruiken cookies op onze website om te zien hoe je ermee omgaat. Door te accepteren, ga je akkoord met ons gebruik van dergelijke cookies.

We ontvangen, verzamelen en bewaren alle informatie die je op onze website invoert of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met internet te verbinden; Log in; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder reactietijden van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie); betalingsgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profiel.

Wanneer je een transactie uitvoert op onze website, verzamelen wij als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals naam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven vermelde specifieke redenen.

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden: 
•    Om onze diensten te leveren en te exploiteren;
•    Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;
•    Om onze Bezoekers en Gebruikers te kunnen contacteren met algemene of gepersonaliseerde service gerelateerde mededelingen en promotionele berichten;
•    Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakelijke partners kunnen gebruiken om onze respectieve diensten te leveren en te verbeteren;
•    Om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene toepassingen van Wix.com van Wix.com. Ze bewaren je gegevens op beveiligde servers achter een firewall.

 

We kunnen contact met je opnemen om u op de hoogte te stellen van je account, om problemen met je account op te lossen, om een geschil op te lossen, om vergoedingen of verschuldigde bedragen te innen, om je mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, om updates over ons bedrijf te sturen, of zoals anderszins noodzakelijk om contact met je op te nemen om onze Gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetgeving en eventuele overeenkomsten die we met u hebben te handhaven. Voor deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms en post.

 

Als je niet meer wilt dat wij uw gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via [uw e-mailadres] of stuur ons een e-mail naar: [uw fysieke postadres].
 

&Gagement, gevestigd aan Bilderdijkstraat 12 BIS
3532VE Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://ngagement.nl

&Gagement

Aert van Nesstraat 45

3012 CA Rotterdam
+31651968587
Mart Roumen is de Functionaris Gegevensbescherming van &Gagement Hij/zij is te bereiken via mart@ngagement.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
&Gagement verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mart@ngagement.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
&Gagement verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Geautomatiseerde besluitvorming
&Gagement neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van &Gagement) tussen zit. &Gagement gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Niet van toepassing


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

&Gagement bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Maximaal 12 maanden. 


Delen van persoonsgegevens met derden
&Gagement verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
&Gagement gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door &Gagement en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mart@ngagement.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

&Gagement wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
&Gagement neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mart@ngagement.nl

bottom of page