top of page

GA TOT DIE 16,5% BEDRIJVEN BEHOREN DIE WERKEN AAN DE LANGE TERMIJN

MVO STRATEGIE

Het is 2023. Consumenten én bedrijven zijn zich in toenemende mate bewuster aan het gedragen. Hoe kun je hier als bedrijf op inspelen? Hoe kun je zorgen dat je ook maatschappelijk het verschil gaat maken? En laten we bij het begin beginnen.

 

Waarom? 

1: Consumenten vinden het steeds belangrijker.

2: Werknemers & potentiële werknemers willen het.
3: Het helpt bij een onderscheidende positionering van je bedrijf.
4: Geef je reputatie een boost.
5: Stakeholders of de overheid vragen erom / dwingen je ertoe op langere termijn. 
6: Je blijft relevant op lange termijn 
7: Het is een extra reden om te blijven voor je klanten.
8: Je creëert een innovatieve mindset bij je personeel en stakeholders.
9: Het helpt bij het vormgeven lange termijn doelen.

STAP 1

QUICKSCAN

Wij doen een beoordeling van je activiteiten, producten/diensten en waardeketen. We identificeren samen de belangrijkste stakeholders, zoals werknemers, klanten, netwerken en investeerders, en stemmen hun verwachtingen af.

STAP 3

BEOORDELEN BUSINESS & POTENTIËLE IMPACT

We beoordelen dat wat het meest urgent, relevant en belangrijk is voor jouw bedrijf en stakeholders. We checken de sociale, milieu- en governance-aspecten die de prestaties en reputatie van je bedrijf aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

STAP 5

EEN MVO-BELEID ONTWIKKELEN

We stellen een uitgebreid MVO-beleid op dat de inzet, principes en aanpak van MVO voor jouw bedrijf schetst. We creëren specifieke doelen, doelen en tijdlijnen voor implementatie. We brengen het ook in lijn met internationale normen en kaders, zoals Parijsakkoord, het Global Compact van de Verenigde Naties of ISO 26000.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 7

INTEGREER MVO IN BUSINESS

Hier komt een belangrijke stap. Samen gaan we het MVO-beleid integreren in de dagelijkse activiteiten, besluitvormingsprocessen en supply chain management. Afhankelijk van het gekozen beleid is dit de fase om verantwoorde inkooppraktijken te implementeren, de impact op het milieu te verminderen of diversiteit en inclusie te vergroten.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 9

&GAGE MEDEWERKERS

We gaan een cultuur bouwen! We stimuleren een cultuur van maatschappelijk verantwoord ondernemen door uw werknemers te betrekken en te boosten. We geven uitleg en eventueel training over MVO-kwesties, we moedigen participatie aan en vergroten de betrokkenheid en bevorderen het bewustzijn van duurzame praktijken onder het personeel.

Sportveld-0144_edited.jpg

STAP 2

DOELEN & PRIORITEITEN STELLEN

We definiëren samen de MVO-doelstellingen op basis van je kernwaarden, business en verwachtingen van stakeholders. Belangrijk onderdeel is dat we de belangrijkste gebieden vaststellen waar jij een positieve impact kan hebben, denk aan duurzaamheid, sociaal welzijn of ethiek.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 4

&GAGE MET STAKEHOLDERS

We betrekken de stakeholders bij het mvo-strategieontwikkelingsproces. We bespreken hun input, feedback en ideeën om ervoor te zorgen dat de strategie overeenkomt met hun verwachtingen en behoeften. We gaan de dialoog aan met relevante externe organisaties, NGO's of branchegroepen.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 6

BEOORDEEL DE RISICO'S & KANSEN

We voeren een risicobeoordeling uit om potentiële sociale, milieu- of ethische risico's in verband met de bedrijfsactiviteiten te identificeren. We evalueren de mogelijkheden om duurzaamheidsmaatregelen in het bedrijfsmodel te integreren, gebaseerd op de gekozen aanpak. Denk aan: kostenbesparingen door energie-efficiëntie of toegang tot nieuwe markten.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 8

METING & RAPPORTAGE

We ontwikkelen key performance indicators (KPI's) en meetkaders om de voortgang van de MVO-initiatieven te monitoren. We implementeren regelmatige gegevensverzamelings- en rapportageprocessen om de MVO-prestaties van het bedrijf te volgen en transparant te communiceren met belanghebbenden.

Sportveld-0317_edited_edited.jpg

STAP 10

SPOT ON LAUNCH & ALWAYS ON COMMUNICATIE

Tijd om te gaan communiceren! We ontwikkelen een spot on communicatiestrategie om de MVO-initiatieven, voortgang en prestaties te delen met zowel interne als externe stakeholders. Dat kan met alle denkbare owned, paid of earned media, waar wij een afgewogen voorstel voor doen.

OFFERTE AANVRAGEN

Bedankt! We sturen je binnenkort een offerte.

bottom of page